*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.

Pniël VZW 4
Pniël VZW 3
Pniël VZW 2
Pniël VZW 1
Rusthuizen
Pniël VZW 6
Pniël VZW 5

 

Het woon - en zorgcentrum Pniël wordt uitgebaat door de evangelische vereniging 'Pniël vzw'. In 1956 werd deze vereniging opgericht met als doel 'het verplegen en verzorgen van bejaarden en hulpbehoevenden in een Christelijke omgeving, waar een sfeer heerst van liefde, vrijheid en vrede'.

 

Ons rust- en verzorgingstehuis biedt plaats aan 79 residenten, ongeacht hun socio-culturele achtergrond.

In ons Centrum voor Kortverblijf kunnen 5 bewoners tijdelijk terecht.
Onze 48 personeelsleden zorgen ervoor dat de bewoners op medisch en sociaal vlak niks tekort komen.